Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Programterv

A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG PROGRAMTERVE

2020-2021.

 

A szülői munkaközösség az iskolai életben a nélkülözhetetlen kapocs szerepét tölti be, hiszen a gyerekek sikeres képzésének és nevelésének fontos feltétele a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat, melyben az SZMK tagjai nagy segítséget nyújthatnak.

Tagjai: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg- illetve újra a szülők.

Legfontosabb feladatai:

 • tájékoztató munka,
 • tanulók és szülők érdekeinek képviselete,
 • a szülők és az iskola pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítása és ápolása, valamint az iskola-gyermek-szülők kapcsolat egyensúlyának segítése,
 • az iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása,
 • az iskolai tanórán kívüli rendezvények lebonyolításának segítése.

A munkaterv meghatározza az adott tanévre a szülői szervezet számára megfogalmazott feladatokat, s biztosítja a kitűzött célok tervszerű megvalósítását.

A munkatervben megfogalmazottakat, javaslatokat a szülői szervezet tagjai hagyják jóvá az iskolai munkatervhez igazodva.                    

A szülői szervezet évente 2 alkalommal tart megbeszéléseket, de indokolt esetben bármikor összehívható, melyen az iskola vezetősége is részt vesz.

Időpontok:

 • 2020. október 5.
 • 2021. február 4.

 

PROGRAMTERV

2020. szeptember

 • Tanévnyitó ünnepség – 1. osztályosok köszöntése, ajándékozása.
 • Osztályszinten segítségnyújtás a tantermi, illetve folyosói dekorációk elkészítéséhez.
 • Segítség a fakultatív foglalkozásokra való jelentkezésnél.
 • Osztályszintű szülői értekezleteken való aktív részvétel, a szervezet tagjainak meg-ill.újraválasztása.
 • Pályaorientációs napon való segítségnyújtás.

2020. október

 • SZMK értekezlet (2020. október 5.)
  • A tanév tervezett programjai
 • Az október 23-i megemlékezésen való részvétel (2020. október 22.)

2020. november

 • A háromhetet meghaladó projekt – Kincsünk, a Föld – programjaihoz való csatlakozás.
 • Pályaválasztási szülői értekezleten való részvétel (2020. november 24.).
 • Iskolai Hálaadás (2020. november 26.).
 • Jótékonysági bál szervezési feladatainak megbeszélése.

2020. december

 • Segítségnyújtás Mikulásnapi rendezvényeken - Mikulás napi klubdélután, Mikulás diszkó (2020. december 3-4.).
 • A karácsonyi ünnepségen való részvétel (2020. december 17.).
 • Mézeskalács sütés – karácsonyi kézműves délelőtt (2020. december 18.).

2021. január

 • Helyi helyesírási verseny lebonyolításában való segítségnyújtás (2021. január 28.).
 • Osztályszintű programok megvalósításának segítése.
 • Jótékonysági bál szervezése.

2021. február

 • Osztályszintű szülői értekezleteken való aktív részvétel.
 • SZMK értekezlet (2021. február 4.).
 • Farsangi rendezvények lebonyolítása (2021. február 5.).
 • Helyi szavalóverseny lebonyolításában való segítségnyújtás (2021. február 9., február 11.).
 • Jótékonysági bál lebonyolítása (2021. február 20.).

2021. március

 • Kézműves és kulturális foglalkozás – csákó és párta készítése az óvodásokkal (2021. március 8.).
 • Nőnapi műsor (2021. március 8.).
 • P –Day programon való aktív közreműködés (2021. március 10. , 11.).
 • Helyi matematika verseny lebonyolításában való segítségnyújtás (2021. március 10.)
 • A március 15-i ünnepségen való részvétel.
 • Aktív közreműködés az Országos Baptista Bibliaismereti Verseny szervezési és lebonyolítási feladataiban (2021. március 26.).
 • Kézműves délelőtt - húsvétvárás, tojásfestés (2021. március 31.)

2021. április

 • A Nyílt tanítási nap (iskolába csalogató) látogatottságának segítése (2021. április 15.).
 • Anyák napi ajándékkészítés, műsor megtekintése (2021. április 28.).
 • Tanulmányi kirándulások szervezési feladataiban segítségnyújtás (2021. április 30.).

2021. május

 • Tehetségnap sikerességének elősegítése (2021. május 7.).
 • A pedagógusnapi műsor előkészítése.

2021. június

 • Pedagógusnapi műsor lebonyolítása (2021. június 4.).
 • Gyereknap, elsősök avatása (2021. június 11.).
 • ÖKO nap (2021. június 11.).
 • Az iskolai ballagáson való segítségnyújtás (2021. június 19.).

 

Folyamatos:

Adónk 1%-ának felajánlásával támogatjuk az iskola alapítványát.

Segítjük a nevelő-oktató munkát, észrevételeinkkel, javaslatainkkal hozzájárulunk az iskola-gyermek-szülő kapcsolat egyensúlyához.

Elkészítjük és közzétesszük az iskola honlapján a Szülői Szervezet legfontosabb dokumentációit (beszámoló, programterv, névsor, aktualitások).

 

A programtervet a szülői szervezet tagjai megismerték és elfogadták.

 

Kótaj, 2020. október 5.

 

                                                                                   ………………………………….

                                                                                               Matolcsi-Banga Mariann

                                                                                                        SZMK elnök

CSATOLT DOKUMENTUMOK