Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Óvoda - iskola átmenetet segítő projekt

 

 BESZÁMOLÓ

 

„Iskolába hívogató”

 

Óvoda-iskola átmenetet segítő projekt

 

         A szeptembertől június végéig tartó „Iskolába hívogató” projekt az iskolai élet minden területét érinti, átfogó képet ad az iskolánkban folyó mindennapi oktató-nevelő munkáról. A projektben lévő tevékenységek fő célja: a leendő elsősök iskolába kerülésének megkönnyítése, fokozott figyelemmel kísérve és segítve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolakezdését.

 

         Változatos módszerekkel hatékony együttműködési lehetőséget teremtettünk óvodás és iskolás gyermekek, tanárok és óvónők valamint szülők között.

 

Programjainkat (rajzverseny, mikulás ajándék készítése, karácsonyi képeslap készítése, közös játékok, sportversenyek) az évszakok és a népszokások köré csoportosítottuk. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék meg, vigyék tovább az őseik által megőrzött hagyományokat, szokásokat, fejlődjön népi szokáskultúrájuk.

 

         A komplex kulturális és manuális foglalkozásokon fejlődtek a gyerekek egyéni és társas kompetenciái. Ez alkalmakkor fejlődött kézügyességük, fantáziájuk, képzelőerejük. Esztétikai érzékük javult a színek helyes megválasztásával. Átélhették az együtt végzett munka örömét, miközben az egymáshoz való alkalmazkodás során erősödött toleranciájuk.

 

Nagyon szép munkadarabokat vittek haza az óvodások a foglalkozások végén.

 

       Sport- és játékdélutánjainkon kielégítettük a gyerekek mozgásigényét, fejlesztettük mozgáskultúrájukat. A csapatjátékok során a kommunikációs és együttműködési kompetencia, a felelősségvállalás, valamint a gyerekek kreativitása, figyelme és problémamegoldó képessége is fejlődött.

 

Fejlődtek értelmi képességeik, problémamegoldó gondolkodásuk. A másság elfogadása erősödött bennük.

 

 

 

          A rajzkiállítások megtekintése során formálódott ízlésük, fejlődött esztétikai érzékük.

 

         A versenyek eredményeit ajándékokkal jutalmaztuk, melynek különösen örültek a HHH-s gyerekek! Ezen tanulók családja a nehéz anyagi körülmények miatt nehezebben tudja gyerekének megadni ezeket a javakat. Ezáltal közelebb kerülnek az iskolához. Az óvodások munkáját az elsős és negyedikes tanulók segítették.

 

       Nyílt nap alkalmával a nagycsoportos gyerekek és szüleik betekintést nyerhettek az iskolában folyó munkába, megismerkedhettek a leendő elsős tanítónénikkel, ezáltal zökkenő mentesebbé téve az átmenetet. Megismerkedtek a szülők iskolánk kínálatával, infrastrukturális feltételeivel.

 

Azok a tanulók, akik elsősként iskolánkban folytatták tanulmányaikat, augusztus második felétől a már a megismert elsős tanítóikkal készülhettek a tanévnyitó ünnepélyre.

 

          Rendezvényeinken a partnereink is részt vettek, akik elégedettek voltak munkánkkal.

 

Partnereink: Kótaj Roma Kisebbségi Önkormányzat, SZMK,

 

„Kótajért” Közhasznú Kulturális Egyesület, Kistáltos Lovasudvar,

 

A Kótaji Általános Iskolás Gyerekekért Közalapítvány

 

         Nemcsak az óvodások voltak a mi programjainkon, hanem az iskolások is ellátogattak az óvodások rendezvényeire. Az óvodai szülői fórum alkalmával, tanácsokkal segítünk a leendő első osztályos gyerekek szüleinek. Húsvéti kiállítást tekintettünk meg a hagyományápolás jegyében.

 

 

 

Összegzés:        

 

A két intézmény közötti kapcsolattartás folyamatos. Rendezvényeinkkel igyekeztünk vonzóvá tenni iskolánkat a kicsik és szüleik számára. Érzelmi kötődést alapoztunk meg a gyermek és a leendő tanító néni között.

 

A találkozások alkalmával a szülőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki.

 

Az integráció adta lehetőségek során a képességek, készségek fejlesztése a közös programok, kézműves foglalkozások során megvalósult. Valamennyi kompetencia terület erősítésében sikereket értünk el. Zökkenő mentesebbé vált az óvodából az iskolába való átmenet a nagycsoportos óvodások számára.

 

 Az összehangolt, közös munkának meglett az eredménye.


,,Iskolába hívogató”

Óvoda – iskola átmenetet segítő projekt

2015-2016.

A projekt legfőbb célja: zökkenő mentesebbé tenni, megkönnyíteni az óvodából az iskolába való átmenetet a nagycsoportos korú óvodások számára, fokozott figyelemmel kísérve és segítve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolakezdését, beilleszkedését.

A szeptembertől június végéig tartó ,,Iskolába hívogató” projekt az iskolai élet minden területét érinti, átfogó képet ad az iskolánkban folyó mindennapi oktató-nevelő munkáról.

Programjainkat az évszakok, ünnepek és a népszokások köré csoportosítottuk.

Komplex kulturális és manuális foglalkozások:

-           Képeslap készítése karácsonyra

-          A fekete szív című jelenet megtekintése

-          Télűzés, kiszebáb égetés az óvoda udvarán

-          Nemzeti színű papírvirág készítése március 15-re

Sport- és játékdélutánok:

-          Mikulás-futás az iskola tornatermében

-          Közös játéktanulás idegen népek játékaiból

Szülőkkel történő kapcsolattartás:

-          Nyílt tanítási nap az iskolában

-          Óvodai szüli fórum a nagycsoportos korú gyerekek szüleivel

A környezettudatos magatartás térhódítása érdekében rajzpályázatot hirdettünk, melyhez csatlakoztak az óvodások is. Ugyancsak az ÖKO gondolkodásmód elősegítését szolgálták azok a népi, szabadtéri játékok, melyeket a Királyi napok akadályversenyén kipróbálhattak a leendő első osztályos gyerekek.

Mikulás napján ajándékkal leptük meg az óvodás apróságokat, s a versenyeken való részvételt is jutalmaztuk, melynek különösen örültek a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek szülei nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudják gyereküknek megadni mindazt, amit az integráció nyújthat.

Rendezvényeinket a következő partnereink is megtisztelték, s nagy megelégedéssel nyilatkoztak munkánkról:

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola

Kótaj Roma Kisebbségi Önkormányzat

SZMK

,,Kótajért Kulturális Egyesület

Kistáltos Lovasudvar

,,A kótaji általános iskolás gyerekekért” – Közalapítvány

Gyermekjóléti Szolgálat

Egyházak képviselői

 


,,Iskolába hívogató”

Óvoda – iskola átmenetet segítő projekt

2014-2015.

A projekt legfőbb célja: zökkenő mentesebbé tenni, megkönnyíteni az óvodából az iskolába való átmenetet a nagycsoportos korú óvodások számára, fokozott figyelemmel kísérve és segítve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolakezdését, beilleszkedését.

További céljaink:

-       megismertetni a szülőket iskolánk kínálatával, infrastrukturális feltételeivel

-       a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása

-       megismertetni az óvodásokat az iskolai élettel

-       lokálpatriotizmus erősítése, a gyerekek megtartása lakóhelyükön

Változatos munkamódszerekkel igyekszünk hatékony együttműködési lehetőséget teremteni óvodás és iskolás gyermekek, tanítók és óvónők, valamint szülők között.

Programjainkat az évszakok, ünnepek, népszokások köré csoportosítottuk, ötvözve a környezettudatos magatartásra neveléssel.

Komplex kulturális és manuális foglalkozások:

-          Rajzverseny az óvodásokkal – ÖKO szellemben (Kukamanó című mese)

-          ÖKO Panna nyomában – vetélkedő a szelektív hulladékgyűjtésről

-           Fenyőfa készítése karácsonyra harmonika-hajtogatással

-          A Mikulás kesztyűje című bábjelenet megtekintése

-          Télűzés, kiszebáb égetés az óvoda udvarán

-          Csákó, párta készítése március 15-re

-          Tojásfestés

-          Nagycsoportos korú óvodások részvétele az iskola ünnepi megemlékezésein

Sport- és játékdélutánok:

-          Mikulás-futás az iskola tornatermében

-          Sétakocsikázás a Kistáltos Lovasudvar hintaján a Mikulással

-          Közös játéktanulás, sportvetélkedő

Szülőkkel történő kapcsolattartás:

-          Nyílt tanítási nap az iskolában

-          Óvodai szüli fórum a nagycsoportos korú gyerekek szüleivel

-          Családi és egészségnap az iskolában

 

A hátrányos helyzetű tanulók megismerése érdekében véleménycseréket szerveztünk az óvónőkkel. Részt vettünk az óvoda által szervezett hospitációs napon, ahol lehetőségünk nyílt a nagycsoportos korú óvodásokat megfigyelni mindennapi tevékenységük közben csoportfoglalkozáson.

Mikulás napján és farsangkor saját készítésű, újrahasznosított, vagy természetes anyagból készült ajándékkal leptük meg az óvodás apróságokat, s a versenyeken való részvételt is jutalmaztuk, melynek különösen örültek a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek szülei nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudják gyereküknek megadni mindazt, amit az integráció nyújthat.

A két intézmény közötti kapcsolattartás folyamatos. Programjainkkal érzelmi kötődést alapozunk meg a nagycsoportos korú gyermekek és a leendő tanító nénik között, hogy zökkenő mentesebbé váljon az óvodából az iskolába való átmenet. Ez összehangolt, közös munkánk eredménye.

Rendezvényeinket a következő partnereink is megtisztelték, s nagy megelégedéssel nyilatkoztak munkánkról:

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola

Kótaj Roma Kisebbségi Önkormányzat

SZMK

,,Kótajért Kulturális Egyesület

Kistáltos Lovasudvar

,,A kótaji általános iskolás gyerekekért” – Közalapítvány

Gyermekjóléti Szolgálat

Egyházak képviselői