Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Iskola - középiskola átmenetet támogató munkacsoport

Beszámoló

 Az iskola – középiskola átmenetet támogató munkacsoport beszámolója.

 

A projekt címe: „Dönts jól!”

A projektben a 8. évfolyam diákjai és 4 pedagógus vett részt.

A programok heti rendszerességgel zajlottak.

Legfőbb célkitűzésünk a projekt során a továbbtanulás fontosságának tudatosítása, lehetőségeinek megmutattatása volt. Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulóink olyan lehetőségekhez, élményekhez jussanak a projekt programjain keresztül, amelyekhez az otthon által csak nagyon kevesen jutnak. Célunk továbbá az önismeret fontosságának megláttatása, a gyerekek készségeinek, képességeinek felfedeztetése.

A projekt során figyelembe vettük a diákok készségeit, képességeit, felhívtuk figyelmüket a reális iskolaválasztás fontosságára. Hiszen ha a gyerek nem saját képességeihez mérten választ középiskolát, akkor nem éri sikerélmény, nem lesz, ami motiválja céljai elérésében.

A kitűzött feladatokat a következő tevékenységekkel valósítottuk meg:

Az írásbeli központi felvételi megírásának sikere érdekében matematikából, magyarból felvételi előkészítőt indítottunk. Sikeres dolognak tartjuk ezeket az előkészítőket, hiszen tanulóink számára a díjmentes foglalkozások nagy segítséget jelentenek a felkészülést illetően. A csoportban foglalkozásnak köszönhetően erősödött bennük a társas együttlét élménye, fejlődött problémamegoldó gondolkodásuk, empátiaérzékük, kommunikációs képességük.

 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a lakóhely és környéke adta munkahelyi lehetőségeket megismerjék, ennek érdekében vetélkedőt és üzemlátogatásokat szerveztünk. Célunk volt elfogattatni azt a hátrányos helyzetű tanulókkal, hogy a megfelelő szakmai tudással a munka mindenki számára elérhető településen belül is.

A Speker tanyára történt látogatásnak köszönhetően a tanyán élő állatokkal megismerkedhettek, azok gondozásában, ápolásában is részt vehettek a továbbtanulni készülő gyerekek. A diákok testközelből ismerkedhettek meg az ősi és a jelenleg elterjedt szakmák rejtelmeivel, szépségeivel. Ezáltal fejlődött jövőképük, közlekedési- és viselkedéskultúrájuk, szociális kompetenciáik, erősödött bennük a társas együttlét élménye, mélyült a közösség fontosságának érzése. Tanulóink powerpoint-os bemutató segítségével összegezték élményeiket, tapasztalataikat az üzemlátogatásokról. Ez azért is jó, mert így informatikai kompetenciáik, kommunikációs készségük is fejlődött.

Nyíregyháza középiskoláinak minél jobb megismerése érdekében a tanulók nyílt napokon vehettek részt, megismerkedhettek az adott iskola elvárásaival, szokásaival, belekóstolhattak a középiskolai élet hangulatába.


Nem csak tanulóink látogattak el az általuk kíváncsinak vélt intézményekbe, hanem a nyíregyházi középiskolák képviselői is tartottak diákjaink számára beiskolázási tájékoztatókat.
Tanulóink számára lehetőség nyílt a megyei szervezésű pályaválasztási kiállítás megtekintésére Nyíregyházán. Ezáltal azon túl, hogy tisztult bennük a kép a továbbtanulást illetően, közlekedési- és viselkedéskultúrájuk, szociális kompetenciáik is fejlődhettek. A hátrányos helyzetben lévő tanulóink szülei nem engedhették volna meg maguknak, hogy külön-külön végigjárják a középiskolák nyílt tanítási napjait, de mi ezzel a szervezett csoportos programmal biztosítani tudtuk az integrációs programban részt vevő tanulóinknak

ezt a fajta tájékozódási lehetőséget.

 

Az eredményesség abban nyilvánult meg, hogy tanulóinkban december végére határozott tervek alakultak ki a továbbtanulást illetően, kiválasztottak két-három középiskolát, amelyek szakjaira szívesen nyernének felvételt.


Olyan, a továbbtanulást elősegítő programokon vehettek részt diákjaink, amelyeket az otthon nyújtotta lehetőségeket kihasználva nem biztos, hogy elértek voltak.

 

A második félév legfőbb célkitűzése nem csak az intézményen belüli, hanem az iskola falain kívüli ismeretszerzés, felfedezés, a közösség fejlesztése, építése, az összefogás erősítése, közlekedési kultúra fejlesztése volt. Folytatva az előző félévben kitűzött célt, további foglalkozásokkal is megismerkedhettek tanulóink.

A kitűzött feladatokat a következő tevékenységekkel valósítottuk meg:

Matematikából és magyarból próbafelvételit írattunk és értékeltünk ki annak érdekében, hogy mi, tanárok, és diákjaink szülei lássák a gyerekek felkészülési állapotát az írásbeli felvételire.

A minél több szakma megismerése érdekében meghívtunk iskolánkba néhány szülőt, akik szakmájuk szépségeit, esetleges buktatóit mutatták meg tanulóink számára.

A szülőkkel próbajelentkezési lapokat töltettünk ki. Ezáltal láthattuk, hogy a szülőknek szüksége van a tanárok segítségére, hiszen a legtöbb esetben kihívásnak számított ez a családok számára. Így a szülőkkel karöltve mi, osztályfőnökök töltöttük ki a középiskolai jelentkezési lapokat.

Tanulóink beszámolót készítettek Nyíregyháza gimnáziumairól, szakközépiskoláiról és szakiskoláiról. Ezen intézményekbe kirándulást szerveztünk, útvonaltervet készítettünk. Ezáltal diákjaink megismerhették az általuk választott középiskolába vezető utat.

A felvételi értesítők megérkeztével felvételi eredményességet vizsgáltunk, és örömmel tapasztaltuk, hogy minden diákunknak sikerült bejutni az általuk választott középiskolába.

Végzős diákjaink számára bankettet szerveztünk.

A projekt zárásaként a szerzett ismereteket beszéltük meg, a szerzett tapasztalatokat vitattuk meg, összegeztük a gyerekekkel együtt. A tanulók elmondták véleményüket a projekt programjairól, hasznosnak érezték ezeket a foglalkozásokat és úgy gondolják, hogy sokat segítettünk számukra a pályaválasztás terén.

Az eredményesség abban nyilvánult meg, hogy tanulóinkban a jelentkezési lapok kitöltésének idejére határozott elképzeléseik születtek meg a jövőjükkel kapcsolatban. Megismerték önmagukat, és érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően választottak iskolát.  Az évfolyamon minden diák felvételt nyert abban az intézménybe, ahol elképzelte a következő néhány tanévet.

Olyan, a továbbtanulást megalapozó programokon vehettek részt diákjaink, amelyekben tanulhattak, kipróbálhatták saját képességeiket, készségüket, megismerhettek további szakmákat, ez által is megerősítve az elképzelt jövőképüket.


BESZÁMOLÓ

A pályaorientációs munkacsoport  „Dönts jól!” projekt beszámolója

2015/2016  

Időpont:      2015. október 15.

Helyszín:     Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Program:     Pályaválasztási kiállítás

 

Kitűzött céljaink:

-       Pályaválasztás előtt álló tanulóink ismeretei hiányosak iskolák és szakmák tekintetében, ezért lehetőséget kell adni számukra, hogy minél szélesebb körben tájékozódhassanak.

-       Iskolánkban egyre nő a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma. Ezen tanulók esélyegyenlőségének szempontjából kiemelt feladat, hogy biztosítsuk számukra a pályaválasztáshoz szükséges minél többrétű ismeretközlés, élményszerű ismeretszerzés lehetőségét.

-       A megszerzett ismeretanyag rendszerezése, önálló döntéshozatal képességének fejlesztése.

 Megvalósulás:

Mint minden évben, az idén is megrendezésre került a nyolcadikos diákok számára, a pályaválasztási kiállítás. Iskolánk tanulói is részt vettek ezen az eseményen, melyen a megye több középiskolája is bemutatkozott. Az iskolák mellett jelen volt a rendőrség, tűzoltóság, a mentősök és a katonaság is. Érdekesebbnél érdekesebb programokkal találkozhattak a helyszínre kilátogatók. A diákok körében nagy népszerűségnek örvendett a rendőrség és honvédség bemutatkozása, hiszen kézzelfogható élményekben lehetett részük: megfoghatták a fegyvereket, magukra ölthették a golyóálló mellényt, kézbe vehették a védő pajzsot és botot is, sőt, szimulációs feladatokat is végrehajthattak. A lányok leginkább a szépségápolás, cukrászat, szabás-varrás kínálta lehetőségeket fontolgatták, míg a fiúkat inkább a technikai kihívások motiválták. A tombola sorsoláson iskolánk két tanulója is értékes ajándékkal gazdagodott. Tanulóink számára nagy segítség volt ez a program a pályaválasztási döntés meghozatalában. Mindenki megtalálhatta a személyiségéhez, képességeihez legközelebb álló iskolát és szakmát, melyekről rengeteg információt kapott, és ha eljön a döntés pillanata, ezek segítségével akár életre szóló elhatározásra tud majd jutni.

Eredmény:

-       Tanulóink bővebb ismereteket szereztek a továbbtanulás lehetőségeiről

-       Testközelből ismerkedtek meg olyan szakmákkal, melyekről eddig csak hallottak, vagy csak csekély ismerettel rendelkeztek róluk

-       Cselekvő részesei lehettek egy-egy munkafolyamatnak

-       Megtapasztalták a „felnőtt lét” felelősségét

-       Erősödött a választott pálya iránti pozitív beállítódás

-       Felértékelődött számukra a szakmai tudás fontossága

 

Időpont:      2015. november 25.

Helyszín:     István Király Baptista Általános Iskola

Program:     Teadélután

Kitűzött céljaink:

-       Akkor, mikor a családok többségében a munkanélküliség, a szakképzettség hiánya dominál, nehéz komoly, megalapozott döntést hoznia egy gyereknek. Nincsenek megfelelő minták, ennek hiányában kevés ismerettel rendelkeznek iskolák és szakmák tekintetében is. E hiány pótlására projektünk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink élet – és élményszerű ismereteket szerezzenek a középiskolákban és szakiskolákban folyó képzésről, a választott szakmák részfolyamatairól olyan, korban hozzájuk közel álló személyek közvetítésével, akik példaként állhatnak előttük fontos döntésük meghozatalában.

 

 

Megvalósulás:

November 25-én délután fél négykor vette kezdetét a Teadélután, melyen a hetedik és nyolcadik osztályos tanulóink mellett meghívott vendégeink, így volt tanítványaink közül öt, különböző középiskolából érkező tanuló, valamint két szakiskolás, pincér és cukrász szakmát tanuló vett részt.

A találkozó három munkacsoportban, forgószínpad szerűen folyt. Egy csoport a középiskolás vendégekkel folytatott kerekasztal beszélgetést, melyen bővebb ismereteket szerezhettek az adott iskolatípusban folyó munkáról, az elvárt követelményekről, lehetőségekről, az újdonságnak számító közszolgálati munkáról. Tanulóink nagy érdeklődéssel hallgatták a beszámolókat, majd kérdéseikkel ostromolták a meghívottakat.

A második csoport egy végzős felszolgáló tanulótól terítési bemutatót láthatott, aki nem egyszerűen megterítette az asztalt, de megtudhatták tőle, mitől függ, milyen eszközök kerülnek az asztalra, melyik étkezési kelléknek hol a helye. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy egy felszolgálónak a konyhában is otthonosan kell mozognia, tudnia kell önállóan menüsort összeállítania, megfelelő italt kínálni hozzá, tehát a szakma összetett, amihez szükség van nagyfokú kreativitásra is. A bemutató végén tanulóink néhány szalvétahajtogatási technikát is megtanulhattak, mely elengedhetetlen része ennek a munkának.

A harmadik csoport a cukrászok nem könnyű munkájába nyert betekintést. A süteménykészítés minden egyes fázisán végigvezette őket vendégünk, így saját kezűleg állították össze, gyúrták egységes tésztává az alapanyagokat. Majd nyújtották, kiszúrták és kisütötték a tésztát. A tésztakészítés folyamán megtudhatták, mennyire fontos a precizitás, az alapanyagok minősége, a pontos mérés ahhoz, hogy igazán ízletes legyen a végtermék.

A találkozó záró részén a saját kezűleg elkészített sütemények felkerültek a terített asztalra, melyet teázgatás és kötetlen beszélgetés mellet jóízűen elfogyasztottak.

 

Eredmény:

-        Tanulóink jobban megismerték önmagukat, egymást

-        Bővebb ismereteket szereztek iskolákról, szakmákról

-       Javult hátrányos helyzetű tanulóink esélyegyenlősége

-        Erősödtek közösségi kapcsolataik

-       A szabadidőt aktívan, élményekkel gazdagodva töltötték

Időpont:         2015. október – 2016. március

Helyszín:        István Király Baptista Általános Iskola

Program:        Üzemlátogatások

 

Kitűzött céljaink:

-           A tanulók által vonzónak tartott szakmák megismerése

-          Szakmaismeret bővítése

-           Továbbtanulás segítése

Jelenlévők:

-          7-8. évfolyamos tanulók

-           A projektben részt vevő pedagógusok

 

Értékelés

Iskolánkban magas a hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók száma.

A pályaválasztás előtt álló tanulók gyakran tanácstalanok, milyen szakmát válasszanak, melyek a lehetőségek. Ennek feltérképezése érdekében a lakóhely adta lehetőségeket aknáztuk ki elsősorban. Azaz olyan szakmákkal ismertettük meg őket, amelyek lakóhelyükön is megtalálható.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyerekeink testközelből is megismerkedjenek a számukra érdekes, vonzó szakmákkal, így üzemlátogatásokat szerveztünk számukra.

A lányok körében nagy érdeklődés övezte a fagylaltozóban tett látogatás, ahol megismerhették a fagylalt, jégkása készítését, hűtését, adagolását. Bepillantást nyerhettek az egyre népszerűbbé váló kozmetikus szakma rejtelmeibe. Az egyszerű arctisztítás műveletétől, eljutottak az arc teljes sminkjének elkészítéséig.

 

Azoknak a tanulóinknak is szerettünk volna kedvezni, akiket a munkagépek, a szerelés világa vonz. Lehetőségük nyílt a helyi TSZ telep szerelőműhelyébe ellátogatni, megtekinteni a mezőgazdasági munkagépeket. Itt megismerhették, hogy melyik gépmonstrumot mire használják a mezőgazdaságban. Testközelből láthatták a gépek szerelését, a hibák elhárítását. A szakma előnyei mellett annak nehézségeibe is bepillantást nyerhettek.

Érdekes szakmabemutatónak, szakmaismertetőnek lehettünk tanúi, amikor a helyi gumifutózóban tettünk látogatást. Az első munkafázistól az utolsóig részesei lehettünk a felújított gumiabroncsokat illetően. A különleges munkagépek felkeltették tanulóink érdeklődését. Az ismertető közben felmerült kérdésekre kielégítő választ kaptak.

Úgy érezzük, hogy az üzemlátogatásokkal segítettük tanulóinkat a pályaválasztásban, abban a nehéz döntésben, hogy milyen területen tanuljanak tovább. Elmondásuk szerint hasznosak számukra ezek a látogatások, hiszen az általuk érdekesnek talált szakmákkal, azok művelőivel személyesen is találkozhattak, kérdéseikre válaszokat kaphattak a szakemberektől, ezáltal bővült szakmaismeretük.

Időpont:        2016. február

Helyszín:       István Király Baptista Általános Iskola

Program:      pályaválasztási börze

Kitűzött céljaink:

-           A tanulók által vonzónak tartott szakmák gyakorlatban történő megismerése

-          Szakmaismeret bővítése

-           Továbbtanulás segítése

Jelenlévők:

-          7-8. évfolyamos tanulók

-           A projektben részt vevő pedagógusok

Értékelés

Iskolánkban idén 2016. február 23-án került megrendezésre a pályaválasztási börze. A teadélután mellett ezzel a rendezvénnyel is próbáltuk segíteni a tovább tanulás előtt álló diákokat a megfontolt iskola és szakmaválasztásban. Ebben az évben a fő hangsúlyt a szakmákra helyeztük, hiszen sokan szakiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ennek tudatában fodrász, kozmetikus bemutatót szerveztünk, míg egy másik helyszínen pedig szerelőműhely várta a gyerekeket, ahol egy számítógépet szerelhettek szét és ismerkedhettek meg alaposabban annak működésével. Mindkét helyszínen nagy érdeklődéssel figyelték a bemutatót diákjaink és hallgatták az előadók beszámolóját a szakmák rejtelmeiről, nehézségeiről, szépségéről. De nem csak hallgatták és figyelték az előadást, hanem részesei is lehettek, hiszen a kozmetikus miközben mesélt a szakmáról, közben kisminkelte a diákokat és megmutogatta minden egyes eszközét, elmesélte mi mire jó mit hogyan használjanak. A gyerekek sok érdekes kérdést tettek fel az előadóknak az iskolákkal mind pedig a szakmákkal kapcsolatban.

Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel is hozzájárultunk, könnyítettük a diákok döntését abban, hogy milyen irányba induljanak el a „nagybetűs” életben.

Eredményesség:

 

-       Tanulóink jobban megismerték önmagukat, egymást

-        Bővebb ismereteket szereztek szakmákról

-       Javult hátrányos helyzetű tanulóink esélyegyenlősége

-        Erősödtek közösségi kapcsolataik

-       A szabadidőt aktívan, élményekkel gazdagodva töltötték

 

 

 

Kirándulás Nyíregyháza középiskoláiba

Időpont:      2016. április

Helyszín:     Nyíregyháza

Program:    Nyíregyháza középiskoláinak feltérképezése

 

Kitűzött céljaink:

-       Tömegközlekedési eszközök használata

-       Városi közlekedés szabályainak ismerete, helyes alkalmazása

-       Közlekedési kultúra kialakítása

Megvalósulás:

Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói májusban osztályfőnökeik kíséretében Nyíregyházára indultak. Az utazást a Trans -Tour-os busszal tettük meg. Tanulóink önállóan vásárolták meg a buszjegyet. Nyíregyházára megérkezve az előre megtervezett útvonalterv alapján fedeztük fel Nyíregyháza középiskoláit. Egyik iskolából a másikba gyalogosan jutottunk el. A középiskolához érkezve egy-egy csoportképet készítettünk. Két középiskolába be is mentünk. Az egyik ilyen iskola az Vasvári Pál Gimnázium volt, a másik pedig a Krúdy Gyula Gimnázium. Az iskolák között tetemes volt a távolság, így a délután végére kellemesen elfáradtunk. Út közben megfigyelhettük a városi közlekedés forgalmát. Használtuk a gyalogos átkelőket. Felhívtuk a gyerekek figyelmét az esetleges veszélyekre, mire figyeljenek oda, hogyan lehet a legrövidebb úton eljutni egy-egy iskolába, milyen tömegközlekedési eszközt érdemes még használni városon belül. Mivel iskolánkban magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, így volt olyan tanuló, aki most először járt a belvárosban.

Eredmény:

-       Tanulóink megismerkedtek a városi közlekedés szabályaival

-       Gyakorlati ismereteket szereztek az autóbusszal történő utazásról

-       A program közösségépítő volt

-       Megtapasztalták a „felnőtt lét” felelősségét

                                                                                     

 

Beszámoló

 Az iskola – középiskola átmenetet támogató munkacsoport beszámolója a 2014/2015

 

A projekt címe: „Dönts jól!”

A projektben a 7- 8. évfolyam diákjai és 5 pedagógus vett részt.

A programok heti rendszerességgel zajlottak.

Ezen időszak legfőbb célkitűzése a továbbtanulás fontosságának tudatosítása, lehetőségeinek megmutattatása volt. Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulóink olyan lehetőségekhez, élményekhez jussanak a projekt programjain keresztül, amelyekhez az otthon által csak nagyon kevesen jutnak. Célunk továbbá az önismeret fontosságának megláttatása, a gyerekek készségeinek, képességeinek felfedeztetése.

A projekt során figyelembe vettük a diákok készségeit, képességeit, felhívtuk figyelmüket a reális iskolaválasztás fontosságára. Hiszen ha a gyerek nem saját képességeihez mérten választ középiskolát, akkor nem éri sikerélmény, nem lesz, ami motiválja céljai elérésében.

A kitűzött feladatokat a következő tevékenységekkel valósítottuk meg:

Az írásbeli központi felvételi megírásának sikere érdekében matematikából és magyarból  felvételi előkészítőt indítottunk. Sikeres dolognak tartjuk ezeket az előkészítőket, hiszen tanulóink számára a díjmentes foglalkozások nagy segítséget jelentenek a felkészülést illetően.  A csoportban foglalkozásnak köszönhetően erősödött bennük a társas együttlét élménye, fejlődött problémamegoldó gondolkodásuk, empátiaérzékük, kommunikációs képességük.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink a lakóhely és környéke adta munkahelyi lehetőségeket megismerjék, ennek érdekében üzemlátogatásokat szerveztünk. Ellátogattunk a helyi fodrászatba, gumifutózóba valamint a helyi TSZ szerelőműhelyébe is. A Kis Táltos Lovasudvarnak köszönhetően a tanyán élő állatokkal megismerkedhettek, azok gondozásában, ápolásában is részt vehettek a továbbtanulni készülő gyerekek. A diákok testközelből ismerkedhettek meg az ősi és a jelenleg elterjedt szakmák rejtelmeivel, szépségeivel. Ezáltal fejlődött jövőképük, közlekedési- és viselkedéskultúrájuk, szociális kompetenciáik, erősödött bennük a társas együttlét élménye, mélyült a közösség fontosságának érzése. Tanulóink fotókat készítettek, bemutató segítségével összegezték élményeiket, tapasztalataikat az üzemlátogatásokról. Ez azért is jó, mert így informatikai kompetenciáik, kommunikációs készségük is fejlődött.

Nyíregyháza középiskoláinak minél jobb megismerése érdekében a tanulók nyílt napokon vehettek részt, megismerkedhettek az adott iskola elvárásaival, szokásaival, belekóstolhattak a középiskolai élet hangulatába.
Nem csak tanulóink látogattak el az általuk kíváncsinak vélt intézményekbe, hanem a nyíregyházi középiskolák képviselői is tartottak diákjaink számára beiskolázási tájékoztatókat.
Tanulóink számára lehetőség nyílt a megyei szervezésű pályaválasztási kiállítás megtekintésére Nyíregyházán. Ezáltal azon túl, hogy tisztult bennük a kép a továbbtanulást illetően, közlekedési- és viselkedéskultúrájuk, szociális kompetenciáik is fejlődhettek.
Az iskolai Teadélután elnevezésű program keretein belül volt diákjaink osztották meg tapasztalataikat a nyolcadikosainkkal.

A találkozó három munkacsoportban, forgószínpad szerűen folyt. Egy csoport a középiskolás vendégekkel folytatott kerekasztal beszélgetést, melyen bővebb ismereteket szerezhettek az adott iskolatípusban folyó munkáról, az elvárt követelményekről, lehetőségekről, az újdonságnak számító közszolgálati munkáról.

A második csoport egy végzős felszolgáló tanulótól terítési bemutatót láthatott, aki nem egyszerűen megterítette az asztalt, de megtudhatták tőle, mitől függ, milyen eszközök kerülnek az asztalra, melyik étkezési kelléknek hol a helye.

 A harmadik csoport a cukrászok nem könnyű munkájába nyert betekintést. A süteménykészítés minden egyes fázisán végigvezette őket vendégünk, így saját kezűleg állították össze, gyúrták egységes tésztává az alapanyagokat.

Iskolánkban pályaválasztási börzét rendeztünk, ahol tanulóink különböző szakmákkal ismerkedhettek meg testközelből.

A fodrász és kozmetika helyszínen a helyes haj - és bőrápolás technikáját sajátíthatták el a tanulók. Megismerkedhettek a sminkkészítés eszközeivel és technikájával, az alkalmi- és hétköznapi smink- és hajviseletekkel.

A fiúk szerelési technikákkal ismerkedtek meg.

 

Az eredményesség abban nyilvánult meg, hogy tanulóinkban február végére határozott tervek alakultak ki a továbbtanulást illetően, kiválasztottak két-három középiskolát, amelyek szakjaira szívesen nyernének felvételt.
Olyan, a továbbtanulást elősegítő programokon vehettek részt diákjaink, amelyeket az otthon nyújtotta lehetőségeket kihasználva nem biztos, hogy elértek voltak.

 

 

A kitűzött feladatokat a következő tevékenységekkel valósítottuk meg:

Matematikából és magyarból próbafelvételit írattunk és értékeltünk ki annak érdekében, hogy mi, tanárok, és diákjaink szülei lássák a gyerekek felkészülési állapotát az írásbeli felvételire.

A minél több szakma megismerése érdekében ellátogattunk a nyíregyházi rendőrségre, a balkányi mentőállomásra; továbbá meghívtunk egy mentőst iskolánkba, aki szakmája szépségeit, esetleges buktatóit mutatta meg tanulóink számára. A szakma bemutatása mellett az elsősegélynyújtás alapjaival is megismertette a pályaválasztás előtt álló diákokat.

A szülőkkel próbajelentkezési lapokat töltettünk ki. Ezáltal láthattuk, hogy a szülőknek szüksége van a tanárok segítségére, hiszen a legtöbb esetben kihívásnak számított ez a családok számára. Így a szülőkkel karöltve mi, osztályfőnökök töltöttük ki a középiskolai jelentkezési lapokat.

Tanulóink beszámolót készítettek Nyíregyháza gimnáziumairól, szakközépiskoláiról és szakiskoláiról. Ezen intézményekbe kirándulást szerveztünk, útvonaltervet készítettünk. Ezáltal diákjaink megismerhették az általuk választott középiskolába vezető utat.

Pályaválasztási börzét szerveztünk és bonyolítottunk le helyi szinten, ahol a szülők közreműködésével diákjaink testközelből is megismerhettek további szakmákat.

A felvételi értesítők megérkeztével felvételi eredményességet vizsgáltunk, és örömmel tapasztaltuk, hogy minden diákunknak sikerült bejutni az általuk választott középiskolába.

A projekt zárásaként a szerzett ismereteket beszéltük meg, a szerzett tapasztalatokat vitattuk meg, összegeztük a gyerekekkel együtt. A tanulók elmondták véleményüket a projekt programjairól, hasznosnak érezték ezeket a foglalkozásokat és úgy gondolják, hogy sokat segítettünk számukra a pályaválasztás terén.

Az eredményesség abban nyilvánult meg, hogy tanulóinkban a jelentkezési lapok kitöltésének idejére határozott elképzeléseik születtek meg a jövőjükkel kapcsolatban. Megismerték önmagukat, és érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően választottak iskolát.  Az évfolyamon minden diák felvételt nyert abban az intézménybe, ahol elképzelte a következő néhány tanévet.

Olyan, a továbbtanulást megalapozó programokon vehettek részt diákjaink, amelyekben tanulhattak, kipróbálhatták saját képességeiket, készségüket, megismerhettek további szakmákat, ez által is megerősítve az elképzelt jövőképüket.

 

Kótaj, 2015. május

Iskola - középiskola átmenetet támogató munkacsoport

"Dönts jól!" projekt

Bankett
2014.06.14


Az előző évekhez híven a projekt zárásaként bankettet bonyolítottunk le nyolcadikos tanulóinkkal. Az együtt eltöltött délután remek lehetőséget adott az elmúlt évek alatt szerzett emlékek felidézésére.

https://plus.google.com/photos/116865343687242630479/albums/6080127041241542529?authkey=CLv1rebG4LKkdw


Pályaválasztási börze
2014.04.19


Iskolánkban pályaválasztási börzét szerveztünk és bonyolítottunk le helyi szinten, ahol a szülők közreműködésével diákjaink testközelből is megismerhettek, kipróbálhattak településünkön is elérhető szakmákat.

Az eseményen készült fotók az alábbi linkre kattintva megtekinthetők:

https://plus.google.com/photos/116865343687242630479/albums/6079784016789808689?authkey=CLP8hfmgyuiaIA


Teadélután
2014.01.20
 

Az általános iskolák nyolcadikosai számára november környékén elkezdődik a visszaszámlálás, hiszen hamarosan dönteniük kell arról, milyen irányba, melyik iskolába szeretnék jelentkezési lapjukat beadni. Vannak, akiknek konkrét elképzeléseik vannak jövőjüket illetően, de szép számmal akadnak olyanok is, akik még nem döntöttek. Nekik, a nehéz döntés előtt állóknak nyújtott segítséget az idén negyedik alkalommal megrendezett „teadélután”.A rendezvényre olyan volt diákjainkat hívtuk meg, akik idén kezdték vagy idén fejezik be középiskolai tanulmányaikat. Az érettségi előtt állók beszámoltak arról, mennyire váltotta be reményeiket az annak idején választott iskola, milyen útravalót kaptak, mik a további terveik. Őszintén beszéltek arról, hogy ezek a mostani elképzelések mennyiben térnek el a nyolcadikosként kitűzött céljaiktól. A „verebek” számára iskolájuk legnagyobb nehézsége a megnövekedett tananyag és az elsajátítására fordítandó idő nagysága. A beszámolókból egyértelműen kiderült, hogy csak szorgalommal, minél jobb eredmények elérésével lehet bejutni és bent maradni az áhított iskolákban. Mindezek után a nyolcadikos tanulók kérdéseikkel ostromolták a vendégeket, akik válaszaikkal vagy megerősítették az elhatározásokat, vagy a várható nehézségek, kemény munka felvázolásával a választást más irányba terelték.

A találkozó végén kötetlen beszélgetés formájában, tea és aprósütemény mellett még több információt gyűjthettek az érdeklődők az adott iskolákról: az ott folyó oktató-nevelő munkáról, szabadidős programokról, stb.
Reméljük, pályaválasztást segítő délutánunk nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy megalapozott, átgondolt döntések szülessenek,és továbbtanuló diákjaink elinduljanak egy olyan úton, melynek végén felelősségteljes, boldog felnőtt élet vár rájuk!


Fotók az alábbi linkre kattintva megtekinthetők!

plus.google.com/photos/116865343687242630479/albums/6000018275801689665


Üzemlátogatások
2013.12.25

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyerekeink testközelből is megismerkedjenek a számukra érdekes, vonzó szakmákkal, így üzemlátogatásokat szerveztünk számukra. Igyekeztünk olyan szakmákkal megismertetni őket, amelyek lakóhelyükön is megtalálhatóak. Így látogatást tettünk fodrászatba, tehenészetbe, szerelőműhelybe, virágüzletbe….


Pályaválasztási szülőértekezlet
2013.11.30

Minden tanévben pályaválasztási szülőértekezletet tartunk nyolcadikosaink szülei számára, ahol lehetőségük nyílik megismerni az iskolában folyó pályaorientációs munkát, megtudhatják, hogy mire kell odafigyelni az iskola- és szakmaválasztásnál, segítséget nyújtunk számukra, hogy gyerekeikkel a legjobb döntést tudják meghozni.

A szülők PowerPoint-os bemutató segítségével beleláthattak az iskolában folyó pályaorientációs munkába is. A bemutató diákból megismerték az üzemlátogatásokat, a TISZK-ben folyó munkát, az iskola szervezésében működő teadélután programunkat, a pályaválasztási kiállítást és még megannyi programot, amellyel a tanulók pályaválasztását szeretnénk segíteni.

Az értekezlet végén a szülők feltehették a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos esetleges kérdéseiket az osztályfőnököknek, pedagógusoknak.

 

Fotók az alábbi linkre kattintva megtekinthetők!

plus.google.com/photos/116865343687242630479/albums/6000022164599777


Pályaválasztási kiállítás
2013.11.22

2013. november 21-én iskolánk nyolcadikos diákjaival pályaválasztási kiállításon vettünk részt Nyíregyházán a Bújtosi Szabadidő Csarnokban.

A csarnokot teljesen megtöltötték a kiállított pavilonok, amelyekben a megye különböző iskolatípusai mutatkoztak be. Tanulóink ezáltal betekintést nyerhettek megannyi érdekes szakma rejtelmeibe.

 

Fotók az alábbi linkre kattintva megtekinthetők:

plus.google.com/photos/116865343687242630479/albums/6000023501316