Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Barangolás a néphagyományok világában

BESZÁMOLÓ

 

,,Barangolás a néphagyományok világában” projekt

 

 

            Az István Király Baptista Általános Iskola pedagógiai programjában kiemelt feladatként szerepel a hagyományőrzés, a családokkal való kapcsolattartás, a multikulturális tartalmak megjelenítése. Fontos a nemzeti múlt tisztelete, hiszen jövőnk a múltunkból fakad!

         Célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg, örökítsék tovább az őseik által megőrzött kulturális értékeket, szokásokat, fejlődjön ezáltal népi szokáskultúrájuk!

         E célokat szem előtt tartva terveztük meg a „Barangolás a néphagyományok világában” című projekt programjait, melyek megvalósítása tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon zajlik.

         Mivel az ősz az ősi paraszti életben a termés betakarítását jelentette, ezért a feladatok is e témakört foglalták magukba a szeptembertől novemberig terjedő időszakban. Pl.:

            ● Szüreti vígasságok!- Falunap keretében a néphagyományok és népszokások színpadi felelevenítése.

            ● Tökfaragás

            ● A természet kincseiből őszi dekorációk készítése.

 • Márton napi szokások felidézése.

E programsort kiegészítette a megemlékezés a népmese napjáról Benedek Elek születésnapja alkalmából.

 

         A betakarítási munkák végeztével megkezdődött az Advent és a karácsony időszaka, mely a keresztény szellemiséget képviselő ősi kultúrákban óriási jelentőséggel bírt. Ehhez kapcsolódó programjaink:

 • Mézeskalácssütés az iskolában
 • Mindenki karácsonya
 • Hagyományőrző téli esték

 

        A télűzés kultúrákon és vallásokon átívelő hagyomány, ősi tavaszt váró ünnep. E hagyomány részei lezárják a farsangi időszakot és egyben a tél elűzésének is a szimbólumai.

 • A télűzés kellékei: csörgődob és kiszebáb készítése
 • A téltemetés rituáléja: kiszebáb égetése

 

Tavaszi „Húsvétváró” projektünk részei:

 • ,,Beültettem kiskertemet”- népi gyermekjátékok
 • Nyuszi-futás
 • Tojáskereső verseny
 • Hagyományőrzés – Tojásfestés

 

A gyerekek széles körben megismerkedtek a különböző évszakokhoz kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal, nemzeti ünnepekkel.

A technikai tevékenységek során fontossá vált számukra az ünnepekre való felkészülés, az ajándék adásának örömteli érzése.

Jobban megismerték a programok által lakóhelyüket, a település múltját, fejlődött térbeli tájékozódó képességük.

Erősödött az idős emberek iránti tiszteletük.

Fejlődött, bővült szókincsük, olvasási és írásbeli szövegalkotási képességük az olvasott, énekelt, megtanult, lerajzolt produktumokon keresztül.

            A szülőkön kívül jelen voltak a közös rendezvényeken iskolánk partnerei: a Kótaj Roma Kisebbségi Önkormányzat, az SZMK, a „Kótajért” Közhasznú Kulturális Egyesület, a Kistáltos Lovasudvar, a Kótaji Általános Iskolás Gyerekekért Közalapítvány, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyöngyszem Óvoda, a Harmónia Művészeti Oktatási Intézmény, a helyi Önkormányzat valamint az egyházak képviselői. Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat és együtt tehettünk azért, hogy gyerekeink valóban második otthonuknak tekinthessék az iskolát.


BESZÁMOLÓ

A ,,Barangolás a néphagyományok világában” projekt

2015/2016. tanévben végzett munkájáról

 

            Az István Király Baptista Általános Iskola pedagógiai programjában kiemelt feladatként szerepel a hagyományőrzés, a családokkal való kapcsolattartás, a multikulturális tartalmak megjelenítése. Fontos a nemzeti múlt tisztelete, hiszen jövőnk a múltunkból fakad!

         Célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg, örökítsék tovább az őseik által megőrzött kulturális értékeket, szokásokat, fejlődjön ezáltal népi szokáskultúrájuk!

         E célokat szem előtt tartva terveztük meg a „Barangolás a néphagyományok világában” című projekt programjait, melyek megvalósítása tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon zajlik.

         Mivel az ősz az ősi paraszti életben a termés betakarítását jelentette, ezért a feladatok is e témakört foglalták magukba a szeptembertől novemberig terjedő időszakban. Pl.:

            ● Vetélkedő a természetről

            ● Szüreti vígasságok!- Falunap keretében a néphagyományok és népszokások színpadi felelevenítése.

            ● Virtusverseny a tökkel, tökfaragás

            ● A természet kincseiből őszi dekorációk készítése, kiállítás rendezése.

 • Márton napi szokások felidézése.

 

         A betakarítási munkák végeztével megkezdődött az Advent és a karácsony időszaka, mely a keresztény szellemiséget képviselő ősi kultúrákban óriási jelentőséggel bírt. Ehhez kapcsolódó programjaink:

 • Mézeskalácssütés az iskolában
 • Mindenki karácsonya
 • Hagyományőrző téli esték

 

        A télűzés kultúrákon és vallásokon átívelő hagyomány, ősi tavaszt váró ünnep. E hagyomány részei lezárják a farsangi időszakot és egyben a tél elűzésének is a szimbólumai.

 • A télűzés kellékei: csörgődob és kiszebáb készítése
 • A téltemetés rituáléja: kiszebáb égetése

 

Tavaszi „Húsvétváró” projektünk részei:

 • ,,Beültettem kiskertemet”- népi gyermekjátékok
 • Nyuszi-futás
 • Tojáskereső verseny
 • Hagyományőrzés – Tojásfestés

 

A gyerekek széles körben megismerkedtek a különböző évszakokhoz kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal, nemzeti ünnepekkel.

A technikai tevékenységek során fontossá vált számukra az ünnepekre való felkészülés, az ajándék adásának örömteli érzése.

Jobban megismerték a programok által lakóhelyüket, a település múltját, fejlődött térbeli tájékozódó képességük.

Erősödött az idős emberek iránti tiszteletük.

Fejlődött, bővült szókincsük, olvasási és írásbeli szövegalkotási képességük az olvasott, énekelt, megtanult, lerajzolt produktumokon keresztül.

            A szülőkön kívül jelen voltak a közös rendezvényeken iskolánk partnerei: a Kótaj Roma Kisebbségi Önkormányzat, az SZMK, a „Kótajért” Közhasznú Kulturális Egyesület, a Kistáltos Lovasudvar, a Kótaji Általános Iskolás Gyerekekért Közalapítvány, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyöngyszem Óvoda, a Harmónia Művészeti Oktatási Intézmény, a helyi Önkormányzat valamint az egyházak képviselői. Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat és együtt tehettünk azért, hogy gyerekeink valóban második otthonuknak tekinthessék az iskolát.

 

Összegzés:

Az integráció adta lehetőségek kihasználásának köszönhetően a kompetenciaterületek fejlesztése a közös programok során megvalósult. Valamennyi alapkompetencia területet érintve és erősítve végeztük feladatainkat. Igyekeztünk olyan program lehetőségeket kínálni, melyek a szabadidő hasznos eltöltéséhez hozzájárultak s még pluszt is nyújtottak diákjainknak. A gyerekek érdeklődése, lelkesedése a néphagyományok megismerése iránt ösztönöz bennünket arra, hogy minél több új ismerettel gazdagítsuk őket, hogy majd felnőve tovább örökíthessék az utókor számára elődeink kultúráját.

 

 

Kótaj, 2016. május 30.                                                                      Kissné Tamás Judit

                                                                                                            munkacsop. vez.

 

BESZÁMOLÓ

A ,,Barangolás a néphagyományok világában” projekt

2014/2015. tanévben végzett munkájáról

 

            Iskolánkban a hagyományőrzés, a családokkal való kapcsolattartás, a multikulturális tartalmak megjelenítése kiemelt feladatként szerepel pedagógiai programunkban. Fontos a nemzeti múlt tisztelete, a népszokások megismerése. Célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg, örökítsék tovább az őseik által megőrzött kulturális értékeket, szokásokat, fejlődjön ezáltal népi szokáskultúrájuk!

            E célokat szem előtt tartva terveztük meg programjainkat, melyek megvalósítása tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon zajlik.

            Az ősi paraszti élet szokásait követtük nyomon a gyerekek tevékenységeiben az évszakokhoz kötve. A feladatok is e témakört foglalták magukba. Pl.:

            ● Vetélkedő a természetről

            ● Szüreti vígasságok!- Falunap keretében a néphagyományok és népszokások színpadi felelevenítése.

            ● Virtusverseny a tökkel, tökfaragás

            ● A természet kincseiből őszi dekorációk készítése, kiállítás rendezése.

 • Márton napi szokások felidézése.
 • A „Cigánykerék” elnevezésű multikulturális délután
 • Mézeskalácssütés az iskolában
 • Mindenki karácsonya
 • A téltemetés rituáléja: kiszebáb égetése
 • Hagyományőrzés - Tojásfestés    

A tevékenységek során bővült a gyerekek szókincse, fejlődött beszédkultúrájuk, kommunikációs képességeik. Az együtt munkálkodás során átélhették a közös munka örömét, odafigyelve társaikra, tolerálva esetleges másságukat. A munka szeretetére, fontosságára, megbecsülésére irányítottuk tanulóink figyelmét. Szeretnénk elérni azt, hogy az idős emberek tisztelete belülről jövő késztetés legyen számukra. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve sok játékos, mozgásos feladat megvalósítása is várt a gyerekekre, melyen bizonyították ügyességüket, rátermettségüket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a környezettudatos viselkedés, a körülöttünk élő növényekről, állatokról való gondoskodás áthassa gyerekeink mindennapjait, hiszen jó példával járunk előttük.

            A betakarítási munkák végeztével megkezdődött az Advent időszaka, mely a keresztény szellemiséget képviselő ősi kultúrákban óriási jelentőséggel bírt. A régi hagyományok szerint készültek a Luca székek, fellobbantak az adventi koszorú gyertyalángjai, sült az alma, a mézeskalács és a tök a sütőben. Ezt a hangulatot igyekeztünk megteremteni, amikor iskolánk tanulói évfolyamonként kivették részüket a mézeskalácssütésből. Szívvel-lélekkel, teljes odaadással készültek az ünnep jelképeit megformázó tésztacsodák. Az elkészült finomságokból minden itt tanuló kisdiák részesült.

            Az ünnepkör zárásaként az ünnepi műsorban megjelentek a karácsonyi hagyományokat megelevenítő szereplők, akik a karácsony magasztos érzelemvilágát hűen tolmácsolták a közönség felé.

A szülőkön kívül jelen voltak a közös ünneplésen iskolánk partnerei: a Kótaj Roma Kisebbségi Önkormányzat, az SZMK, a „Kótajért” Közhasznú Kulturális Egyesület, a Kistáltos Lovasudvar, a Kótaji Általános Iskolás Gyerekekért Közalapítvány, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyöngyszem Óvoda, a Harmónia Művészeti Oktatási Intézmény, a helyi Önkormányzat valamint az egyházak képviselői. Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat és együtt tehettünk azért, hogy gyerekeink valóban második otthonuknak tekinthessék az iskolát.

Összegzés:

Az integráció adta lehetőségek kihasználásának köszönhetően a kompetenciaterületek fejlesztése a közös programok során megvalósult. Valamennyi alapkompetencia területet érintve és erősítve végeztük feladatainkat. Igyekeztünk olyan program lehetőségeket kínálni, melyek a szabadidő hasznos eltöltéséhez hozzájárultak s még pluszt is nyújtottak diákjainknak. A gyerekek érdeklődése, lelkesedése a néphagyományok megismerése iránt ösztönöz bennünket arra, hogy minél több új ismerettel gazdagítsuk őket, hogy majd felnőve tovább örökíthessék az utókor számára elődeink kultúráját.

Kótaj, 2015. május 30.                                                                             Kissné Tamás Judit

                                                                                                            munkacsop. vez.