Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Az Integrációs Programról

Integrációs és képesség-kibontakoztató program az István Király Baptista Általános Iskolában


Intézményünkben 2008. szeptember 1-én került bevezetésre az integrációs és képesség-kibontakoztató program, amelyet azóta is sikeresen működtetünk. A képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés minden évfolyamon zajlik, amit a HHH tanulók magas arányszáma tesz szükségessé.

Fő feladatunknak tekintjük:

  • minden gyerek számára megfelelő pedagógiai feltétel megteremtését képességeik kibontakoztatásához
  • a szegregációmentes oktatásszervezéssel biztosítani, hogy minden tanuló számára elérhető legyen az iskola minden 

  szolgáltatása

  • a pedagógusok egyénre szabott módszerek, eszközök ismereteivel és azok alkalmazásával a gyerekek társas kapcsolatait, 

  egymást segítő közösségeit fejlesszék

  • a szülők, mint partnerek bevonását a gyermekkel kapcsolatos iskolai döntési folyamatokba, a nevelési folyamatba
  • az oktatás ügyében érintett intézményekkel, szervezetekkel való együttműködést a gyermekek fejlődésének segítése 

   érdekében

A 2016/2017-es tanévben is folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációját segítő program működtetését.

Az esélyegyenlőség és a hátránykompenzáció minél sikeresebb megvalósítása érdekében az alábbi munkacsoportok működnek intézményünkben: 

  •  Az óvoda – iskola átmenetet támogató munkacsoport

„Iskolába hívogató” programterve alapján működik. Feladatuk az óvoda – iskola közötti átmenet segítése közös programok szervezésével. (kézműves, kulturális tevékenység, sport -, játékfoglalkozás, közös ünneplések, színi előadások.)

A projektekben szereplő tevékenységek célja a leendő elsősök iskolába kerülésének megkönnyítése változatos módszerekkel, színes feladatokkal. A hatékony együttműködés lehetőségét teremti meg óvodás, iskolás gyerekek, pedagógusok, óvónők, szülők között.

 

  •  Iskola – középiskola átmenetet támogató munkacsoport

A munkacsoport feladata az iskola-és pályaválasztási döntések segítése, előkészítése, az élethosszig tartó tanulás jelentőségének felismertetése, megfelelő önismeret, reális énkép kialakítása.

A Dönts jól! projekt fő célkitűzése az iskolán kívüli ismeretszerzés, felfedezés, a közösség építése, az összefogás erősítése. A projekt keretében az iskola- és üzemlátogatások során történik meg a továbbtanulási lehetőségek bemutatása, szakmák szakmatanulási lehetőségek megismerése, esélyegyenlőség biztosítása.

 

  • Módszertani adaptációt segítő munkacsoport

Feladata olyan módszerek, ill. módszertani elemek felkutatása, adaptációja és terjesztése a pedagógusok körében, amelyek elősegítik az integrációs program végrehajtását, támogatják az esélyegyenlőség biztosítását.

A projektadaptációs munkacsoport „Barangolás” projektjei az őszi, téli, a tavaszi népszokások, néphagyományok világában kalauzol el minket. 

A projektek fő célkitűzése a néphagyományok ápolása, őrzése, továbbadása utódaink számára. A közös tevékenység öröme a családban, a társas kapcsolatokban, a csoportban. Célunk, hogy a gyerekek ismerjék meg, örökítsék tovább az őseink által megőrzött kulturális értékeket, szokásokat, fejlődjön ezáltal népi szokáskultúrájuk.

 

Az „Ép testben ép lélek” projekt fő célja egészségesebb életmódra, környezettudatos gondolkodásra ösztönözni iskolánk valamennyi tanulóját. Programjaikon azok a hátrányos helyzetű tanulók is aktívan tevékenykedhetnek, akik mikrokörnyezetükben sajnos kevés motivációt érezhetnek az egészségmegőrzésre, tudatos természet-, és környezetvédelemre.

A tankonyhában készített egészséges ételek elkészítésével, bemutatásával cél a tanulók étkezési szokásainak jó irányú formálása, helyes, egészséges életvezetés.