SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG PROGRAMTERVE

2018-2019.

 

 

 

A szülői munkaközösség az iskolai életben a nélkülözhetetlen kapocs szerepét tölti be, hiszen a gyerekek sikeres képzésének és nevelésének fontos feltétele a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat, melyben az SZMK tagjai nagy segítséget nyújtanak.

Tagjai: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg- illetve újra a szülők.

Legfontosabb feladatai:

 • tájékoztató munka
 • tanulók és szülők érdekeinek képviselete
 • a szülők és az iskola pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítása és ápolása, valamint az iskola-gyermek-szülő kapcsolat egyensúlyának segítése
 • az iskolába folyó nevelő-és oktatómunka támogatása
 • az iskolai tanórán kívüli rendezvények lebonyolításának segítése

A munkaterv meghatározza az adott tanévre a szülői szervezet számára megfogalmazott feladatokat, s biztosítja a kitűzött célok tervszerű megvalósítását. A munkatervben megfogalmazottakat, javaslatokat a szülői szervezet tagjai hagyják jóvá az iskola éves munkatervéhez igazodva.

Évente 2 alkalommal tarunk megbeszéléseket, de indokolt esetben bármikor összehívható, melyen az iskola vezetősége is részt vesz.

Időpontok:

 1. 2018. október 4.
 2. 2019. február 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMTERV

 

2018. szeptember

 • Tanévnyitó ünnepség – 1. osztályosok köszöntése, ajándékozása
 • osztályszinten segítségnyújtás a tantermi, illetve a folyosói dekorációk elkészítéséhez
 • Falunapi rendezvényen való aktív részvétel
 • szülői értekezleten a szervezet tagjainak meg- illetve újraválasztása

2018. október

 • SZMK értekezlet (2018. október 4.)

ü  Tájékoztató a 2018/2019-es tanév munkájáról

ü  iskolai munkaterv megbeszélése

2018. november

 • Nyílt tanítási nap (iskolába csalogató) látogatottságának segítése (2018. november 15.)
 • pályaválasztási szülői értekezleten való részvétel (2018. november 20.)
 • mikulás ajándék készítése az óvodásoknak szülők közreműködésével (2018. november 26.)

2018. december

 • segítségnyújtás Mikulás napi rendezvényeken - Mikulás napi klubdélután, Mikulás diszkó (2018. december 7.)
 • Iskolába hívogató – közös játék és kézműves foglalkozás az óvodásokkal (2018. december 10.)
 • Karácsonyi kézműves délelőtt, karácsonyi ünnepségen való részvétel (2018.december 21.)

2019. január

 • helyi angol- és helyesírási verseny lebonyolításában segítségnyújtás (2019. január 31.)

2019. február

 • osztályszintű szülői értekezleten való aktív részvétel
 • helyi szavalóverseny lebonyolításában segítségnyújtás (2019. február 12. és február 14.)
 • farsangi rendezvények lebonyolítása (2019.február 22.)
 • SZMK értekezlet (2019.február 28.)

 

2019. március

 • kézműves és kulturális foglalkozás – csákó és párta készítése az óvodásokkal
 • Nőnapi műsor
 • -day programon való aktív közreműködés (2019. március 14.)
 • helyi matematika verseny lebonyolításában segítségnyújtás (2019. március 14.)
 • Március 15.-i ünnepségen való részvétel

2019. április

 • Költészet napja
 • Országos Baptista Rajzversenyen, Bibliaismereti versenyen segítségnyújtás
 • Kézműves délelőtt – húsvétvárás, tojásfestés

2019. május

 • Anyák napi ajándékkészítés, műsor
 • Tehetségnap sikerességének elősegítése
 • Gyermeknap, elsősök avatása
 • ÖKO nap
 • Pedagógus napi műsor előkészítése

2019. június

 • Pedagógusnapi műsor lebonyolítása
 • Ballagáson való segítségnyújtás

 

Adónk 1%-ának felajánlásával folyamatosan támogatjuk az iskola alapítványát.

 

 

Kótaj, 2018. október 5.

 

………………………………………………

                                                                        Matolcsi-Banga Mariann

                                                                        SZMK elnök