A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG PROGRAMTERVE

2019-2020.

 

A szülői munkaközösség az iskolai életben a nélkülözhetetlen kapocs szerepét tölti be, hiszen a gyerekek sikeres képzésének és nevelésének fontos feltétele a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat, melyben az SZMK tagjai nagy segítséget nyújthatnak.

Tagjai: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg- illetve újra a szülők.

Legfontosabb feladatai:

 • tájékoztató munka
 • tanulók és szülők érdekeinek képviselete
 • a szülők és az iskola pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítása és ápolása, valamint az iskola-gyermek-szülők kapcsolat egyensúlyának segítése
 • az iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása
 • az iskolai tanórán kívüli rendezvények lebonyolításának segítése

A munkaterv meghatározza az adott tanévre a szülői szervezet számára megfogalmazott feladatokat, s biztosítja a kitűzött célok tervszerű megvalósítását.

A munkatervben megfogalmazottakat, javaslatokat a szülői szervezet tagjai hagyják jóvá az iskolai munkatervhez igazodva.                    

A szülői szervezet évente 2 alkalommal tart megbeszéléseket, de indokolt esetben bármikor összehívható, melyen az iskola vezetősége is részt vesz.

Időpontok:

 • 2019. október 3.
 • 2020. február 27.

 

PROGRAMTERV

2019. szeptember

 • Tanévnyitó ünnepség – 1. osztályosok köszöntése, ajándékozása
 • osztályszinten segítségnyújtás a tantermi ill.folyosói dekorációk elkészítéséhez
 • segítség a fakultatív foglalkozásokra való jelentkezésnél
 • Szüreti Vigasságok - falunapi rendezvényekhez való csatlakozás
 • osztályszintű szülői értekezleteken való aktív részvétel, a szervezet tagjainak meg-ill.újraválasztása
 • Jótékonysági bál szervezési feladatainak megbeszélése
 • Pályaorientációs napon való segítségnyújtás

2019. október

 • SZMK értekezlet (2019. október 3.)
  • A tanév tervezett programjai
  • Jótékonysági bál - szervezési feladatok egyeztetése
 • az október 23-i megemlékezésen való részvétel (2019. október 22.)

2019. november

 • A háromhetet meghaladó projekt – Ősz – programjaihoz való csatlakozás
 • Jótékonysági bál szervezése
 • a Nyílt tanítási nap (iskolába csalogató) látogatottságának segítése (2019. november 20.)
 • Jótékonysági bál lebonyolítása (2019. november 23.)
 • Mikulás ajándék készítése az óvodások számára (2019. november 25.)
 • Pályaválasztási szülői értekezleten való részvétel (2019. november 26.)
 • Iskolai Hálaadás (2019. november 28.)

2019. december

 • segítségnyújtás Mikulásnapi rendezvényeken - Mikulás napi klubdélután, Mikulás diszkó (2019. december 6.)
 • Iskolába hívogató – közös játék és kézműves foglalkozás az óvodásokkal (2019. december 9.)
 • Mézeskalács sütés – Karácsonyi kézműves délelőtt (2019. december 19.)
 • A karácsonyi ünnepségen való részvétel (2019. december 20.)

2020. január

 • helyi helyesírási verseny lebonyolításában való segítségnyújtás (2020. január 30.)
 • osztályszintű programok megvalósításának segítése

2020. február

 • osztályszintű szülői értekezleteken való aktív részvétel
 • helyi szavalóverseny lebonyolításában való segítségnyújtás (2020. február 11., február 13.)
 • Farsangi rendezvények lebonyolítása (2020. február 21.)
 • SZMK értekezlet (2020. február 27.)

2020. március

 • kézműves és kulturális foglalkozás – csákó és párta készítése az óvodásokkal (2020. március 5.)
 • Nőnapi műsor (2020. március 6.)
 • P –Day programon való aktív közreműködés (2020. március 11. , 12.)
 • helyi matematika verseny lebonyolításában való segítségnyújtás (2020. március 11.)
 • a március 15-i ünnepségen való részvétel

2020. április

 • aktív közreműködés az Országos Baptista Bibliaismereti Verseny szervezési és lebonyolítási feladataiban (2020. április 3.)
 • Kézműves délelőtt - húsvétvárás, tojásfestés (2020. április 8.)
 • Anyák napi ajándékkészítés, műsor megtekintése (2020. április 29.)
 • tanulmányi kirándulások szervezési feladataiban segítségnyújtás (2020. április 30.)

2020. május

 • Tehetségnap sikerességének elősegítése (2020. május 8.)
 • Baptista Labdarúgó Kupa szervezési feladataiba való bekapcsolódás (2020. május 29.)
 • A pedagógusnapi műsor előkészítése

2020. június

 • Pedagógusnapi műsor lebonyolítása (2020. június 5.)
 • Gyermeknap, elsősök avatása (2020. június 12.)
 • ÖKO nap (2020. június 12.)
 • Az iskolai ballagáson való segítségnyújtás (2020. június 20.)

 

Folyamatos:

Adónk 1%-ának felajánlásával támogatjuk az iskola alapítványát.

Segítjük a nevelő-oktató munkát, észrevételeinkkel, javaslatainkkal hozzájárulunk az iskola-gyermek-szülő kapcsolat egyensúlyához.

Elkészítjük és közzétesszük az iskola honlapján a Szülői Szervezet legfontosabb dokumentációit (beszámoló, programterv, névsor, aktualitások).

 

A programtervet a szülői szervezet tagjai megismerték és elfogadták.

 

Kótaj, 2019. október 4.

 

                                                                                  ………………………………….

                                                                                              Matolcsi-Banga Mariann

                                                                                                       SZMK elnök