Beszámoló a 2015/2016-os tanév munkájáról

 

Szülői szervezetünk kiemelt feladatai között szerepel:

 • az iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása,
 • a pedagógusok és a szülők közötti együttműködés erősítése, az iskolai és a családi nevelés összehangolása,
 • a nevelő-oktató munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása,
 • kapcsolattartás az iskolán belül az iskola vezetésével, tantestületével, az osztályok szülői közösségeivel,
 • az oktatás során felmerülő problémák közös megoldása,
 • az iskola diákjai részére a pályaorientáció elősegítése a szülők hivatásának bemutatása által,
 • az iskolai programok megvalósításában való aktív közreműködés (Tojásfestés, Családi nap, stb.).

 

A 2015/2016-os tanévben e feladatoknak megfelelően dolgoztunk.

Igyekeztünk aktívan bekapcsolódni az iskolai életbe, segítő tevékenységünkkel támogatni az ott folyó munkát.

 

 • ·A tanév első feladata az osztálytermek díszítése, felső tagozatban a teremdekorációs versenyre való felkészítés.
 • ·Szeptemberben sor került az első szülői értekezletekre, ahol megtörtént a szülői szervezet tagjainak meg – illetve újraválasztása.
  • · A Szülői Szervezet első ülésére októberben került sor. Itt megtörtént az elmúlt évi beszámoló és a 2015-2016-os munkaterv ismertetése és elfogadása.
  • · Decemberben az osztályszintű Mikulás-és karácsonyi ünnepségeken segítettünk.
  • · Januárban ismét osztályszintű szülői értekezleteken vettünk részt.
  • · Februárban a Farsangi rendezvények lebonyolításában nyújtottunk segítséget.
  • · Márciusban a március 15-i ünnepség megvalósításában segítettünk.
  • · Áprilisban tojásfestés történt az óvodásokkal és a partnerekkel közösen.
  • · Májusban kis műsorral köszöntük meg pedagógusaink áldozatos munkáját.
  • · Májusban a családi nap szervezésében vettünk részt.
  • · Szép számmal képviseltettük magunkat az Iskolai gálán.
  • · A ballagás sikeréhez a dekoráció elkészítésével mi is hozzájárultunk.

 

A fent felsorolt tevékenységek mellett aktívan veszünk részt az iskola IPR-es tevékenységében.

 

 

Kótaj, 2016. június 30.

 

                                                                                               

Simon István Zsoltné

      SZMK elnök