1. a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Matematika

Testnevelés

Matematika

Matematika

Matematika

2.

Testnevelés

Matematika

Olvasás

Olvasás

Írás

3.

Olvasás

Olvasás

Írás

Írás

Környezetismeret

4.

Vizuális kultúra

Írás

Testnevelés

Testnevelés

Testnevelés

5.

Bibliaismeret

Ének-zene

Vizuális kultúra

Ének-zene

Technika

 

1. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Olvasás

Olvasás

Olvasás

Olvasás

Írás

2.

Írás

Írás

Matematika

Írás

Matematika

3.

Matematika

Matematika

Környezetismeret

Matematika

Vizuális kultúra

4.

Testnevelés

Testnevelés

Technika

Ének-zene

Vizuális kultúra

5.

Ének-zene

Bibliaismeret

Testnevelés

Testnevelés

Testnevelés

 

2. a osztály


 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Matematika

Testnevelés

Matematika

Matematika

Testnevelés

2.

Testnevelés

Matematika

Testnevelés

Testnevelés

Matematika

3.

Nyelvtan

Nyelvtan

Írás

Nyelvtan

Környezetismeret

4.

Bibliaismeret

Olvasás

Olvasás

Olvasás

Olvasás

5.

Ének-zene

Vizuális kultúra

Technika

Vizuális kultúra

Ének-zene

 

2. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Matematika

Testnevelés

Matematika

Olvasás

Matematika

2.

Testnevelés

Olvasás

Olvasás

Testnevelés

Nyelvtan

3.

Nyelvtan

Matematika

Testnevelés

Nyelvtan

Testnevelés

4.

Környezetismeret

Bibliaismeret

Írás

Matematika

Olvasás

5.

Ének-zene

Technika

Vizuális kultúra

Vizuális kultúra

Ének-zene

   

3. a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Testnevelés

Matematika

Testnevelés

Testnevelés

Matematika

2.

Matematika

Olvasás

Környezetismeret

Matematika

Olvasás

3.

Nyelvtan

Fogalmazás

Matematika

Olvasás

Nyelvtan

4.

Vizuális kultúra

Ének-zene

Olvasás

Ének-zene

Testnevelés

5.

Bibliaismeret

Testnevelés

Írás

Technika

Vizuális kultúra

 

3. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Testnevelés

Matematika

Testnevelés

Matematika

Matematika

2.

Matematika

Testnevelés

Matematika

Olvasás

Olvasás

3.

Olvasás

Bibliaismeret

Olvasás

Fogalmazás

Nyelvtan

4.

Írás

Környezetismeret

Nyelvtan

Vizuális kultúra

Testnevelés

5.

Technika

Ének-zene

Vizuális kultúra

Testnevelés

Ének-zene

 

 4. a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Matematika

Matematika

Matematika

Testnevelés

Matematika

2.

Nyelvtan

Olvasás

Olvasás

Olvasás

Olvasás

3.

Testnevelés

Angol

Testnevelés

Nyelvtan

Technika

4.

Vizuális kultúra

Ének-zene

Nyelvtan

Angol

Környezetismeret

5.

Informatika

Testnevelés

Ének-zene

Vizuális kultúra

Fogalmazás

6.

 

 

 

Bibliaismeret

Testnevelés

 

4. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Matematika

Matematika

Környezetismeret

Testnevelés

Olvasás

2.

Olvasás

Olvasás

Matematika

Angol

Testnevelés

3.

Nyelvtan

Nyelvtan

Olvasás

Matematika

Bibliaismeret

4.

Angol

Ének-zene

Fogalmazás

Nyelvtan

Technika

5.

Testnevelés

Testnevelés

Vizuális kultúra

Ének-zene

Informatika

6.

 

 

Testnevelés

Vizuális kultúra

 

 

 5. a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Angol

Történelem

Hon- és népism.

Történelem

Angol

2.

Matematika

Angol

Testnevelés

Magyar ny.

Matematika

3.

Magyar i.

Osztályfőnöki

Magyar ny.

Rajz

Bibliaismeret

4.

Természetismeret

Testnevelés

Angol

Matematika

Ének-zene

5.

Testnevelés

Magyar i.

Matematika

Testnevelés

Testnevelés

6.

Informatika

Technika

Természetismeret

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

5. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Történelem

Hon- és népism.

Angol

Angol

Természetismeret

2.

Informatika

Osztályfőnöki

Rajz

Magyar ny.

Magyar i.

3.

Technika

Magyar ny.

Matematika

Matematika

Angol

4.

Matematika

Testnevelés

Magyar i.

Testnevelés

Matematika

5.

Testnevelés

Angol

Testnevelés

Ének-zene

Testnevelés

6.

Bibliaismeret

Természetismeret

Történelem

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

6. a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Informatika

Magyar i.

Rajz

Magyar ny.

Testnevelés

2.

Magyar ny.

Történelem

Természetismeret

Testnevelés

Természetismeret

3.

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Angol

4.

Testnevelés

Ének- zene

Testnevelés

Informatika

Magyar i.

5.

Angol

Angol

Történelem

Angol

Osztályfőnöki

6.

Technika

Testnevelés

Bibliaismeret

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 6. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Angol

Magyar ny.

Magyar ny.

Rajz

Magyar i.

2.

Természetismeret

Angol

Angol

Matematika

Angol

3.

Matematika

Testnevelés

Testnevelés

Magyar i.

Testnevelés

4.

Ének- zene

Informatika

Természetismeret

Testnevelés

Osztályfőnöki

5.

Történelem

Matematika

Technika

Informatika

Matematika

6.

Testnevelés

Bibliaismeret

Történelem

 

 

7.

 

 

 

 

 

  

7. a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Kémia

Angol

Angol

Informatika

Matematika

2.

Fizika

Testnevelés

Matematika

Matematika

Osztályfőnöki

3.

Biológia

Magyar i.

Rajz

Testnevelés

Magyar ny.

4.

Angol

Történelem

Magyar ny.

Történelem

Fizika

5.

Magyar i.

Matematika

Ének- zene

Bibliaismeret

Angol

6.

Testnevelés

Földrajz

Biológia

Természetismeret

Testnevelés

7.

 

 

 Testnevelés

 

 

 

7. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Fizika

Biológia

Matematika

Matematika

Angol

2.

Angol

Testnevelés

Magyar ny.

Rajz

Fizika

3.

Magyar ny.

Informatika

Természetismeret

Testnevelés

Magyar i.

4.

Testnevelés

Matematika

Ének- zene

Angol

Biológia

5.

Matematika

Magyar i.

Testnevelés

Bibliaismeret

Kémia

6.

Földrajz

Történelem

Angol

Történelem

Testnevelés

7.

 

 

Osztályfőnöki

 

 

 

 8.a osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Földrajz

Angol

Földrajz

Matematika

Magyar i.

2.

Kémia

Fizika

Angol

Biológia

Testnevelés

3.

Testnevelés

Matematika

Magyar ny.

Angol

Matematika

4.

Magyar ny.

Magyar i.

Matematika

Rajz

Angol

5.

Történelem

Bibliaismeret

Osztályfőnöki

Kémia

Történelem

6.

Ének- zene

Informatika

Testnevelés

Testnevelés

Informatika

7.

 

Testnevelés

 

 

 

 

 8. b osztály

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1.

Történelem

Fizika

Történelem

Magyar i.

Testnevelés

2.

Angol

Magyar ny.

Magyar ny.

Matematika

Magyar i.

3.

Testnevelés

Biológia

Földrajz

Informatika

Matematika

4.

Matematika

Angol

Testnevelés

Ének- zene

Osztályfőnöki

5.

Földrajz

Informatika

Matematika

Angol

Angol

6.

Kémia

Bibliaismeret

Rajz

Testnevelés

Kémia

7.

 

Testnevelés