Játékosan tanulnak angolul az elsősök

2016. december 07., 19:30

Játékosan tanulnak angolul az elsősök

2016 szeptemberétől angol énekektől, mondókáktól hangos az első osztályok tanterme. Hetente egyszer szakkör keretein belül angolul tanulnak az apróságok. Játékos formában ismerkednek a nyelvvel, hallás után tanulják a szavakat, dalokat. Célunk felkelteni érdeklődésüket a nyelvtanulás iránt, a folyamatos szókincsbővítéssel olyan ismeretek birtokába juttatni őket, mely szilárd alapot nyújthat a későbbi tanulmányaikhoz. Témánként ismerkednek meg a szavakkal, játékok során rögzítik azokat. A gyakorlás érdekes, izgalmas versenyekkel történik. A gyerekek néhány hét alatt megtanulták a színeket, a számokat 10-ig, megismerkedtek a házi- és vadállatokkal, a ház részeivel, az egyszerűbb utasításokkal, köszönési formákkal. Nagyon élvezik a szakkört, szívesen járnak ezekre a foglalkozásokra.

Terveink között szerepel, hogy ezentúl minden 1-3. osztályos tanuló játékos keretek között ismerkedjen meg a nyelvtanulás szépségeivel.

Játékosan tanulnak angolul az elsősök